Mokamos paslaugos

Greitoji medicinos pagalba atlieka ir mokamas paslaugas – tai asmenų transportavimas iš vienos ASPĮ į kitą arba į namus namiškių prašymu. Budime organizuojamuose renginiuose pagal iš anksto pateiktą prašymą.
Pridedama greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamų paslaugų tvarkos aprašas, patvirtintas 2011-03-31 įsakymu Nr. V-25, pakeistas 2014-07-31 įsakymu Nr. V-51 parsisiųsti

Pacientų pervežimas greitosios medicinos pagalbos automobiliu pagal pateiktą prašymą:

Paslaugos kaina1 val.1 km
EUR40,000,28

Greitosios medicinos pagalbos brigados budėjimas įvairių renginių ir švenčių metu organizatorių prašymu:

Paslaugos kaina1 val.1 km
EUR65,000,28

* Galioja nuo 2023-01-01, pagal Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2022-12-09 sprendimą Nr. K-218, nuoroda į dokumentą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dff66b607af811edbc04912defe897d1

 

Viešoji įstaiga Alytaus rajono
savivaldybės greitosios
medicinos pagalbos stotis

Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus, Lietuva

Darbo laikas: I –IV 08:00 –17:00, V 08:00 –15:45
Pietų pertrauka 12:00 –12:45

Telefonas / faksas: (8 315) 74747

El. paštas: alytausgmp@alytausgmp.lt