Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m.
gruodžio 31 d.
2019 m. vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis, Eur
2020 m. III ketv. vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis, Eur
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai 36 1590 2286
GMP vairuotojai-pagalbiniai darbuotojai 29 1277 1595
Paramedikai 8 1665 2091
Paramedikai-vairuotojai 9 1686

Viešoji įstaiga Alytaus rajono
savivaldybės greitosios
medicinos pagalbos stotiS

Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus, Lietuva

Darbo laikas: I –IV 08:00 –17:00, V 08:00 –15:45
Pietų pertrauka 12:00 –12:45

Telefonas / faksas: (8 315) 74747

El. paštas: alytausgmp@alytausgmp.lt