Darbo užmokestis

Pareigų pavadinimas Darbuotojų skaičius 2019 m.
gruodžio 31 d.
2019 m. vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis, Eur
2020 m. I ketv. vidutinis mėnesinis
bruto darbo užmokestis, Eur
Skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistai 36 1590 1984
GMP vairuotojai-pagalbiniai darbuotojai 29 1277 1277
Paramedikai 8 1665 1827
Paramedikai-vairuotojai 9 1446

Viešoji įstaiga Alytaus rajono
savivaldybės greitosios
medicinos pagalbos stotiS

Adresas: Ligoninės g. 12, 62114 Alytus, Lietuva

Darbo laikas: I –IV 08:00 –17:00, V 08:00 –15:45
Pietų pertrauka 12:00 –12:45

Telefonas / faksas: (8 315) 74747

El. paštas: alytausgmp@alytausgmp.lt